12%
 Nấm gan bò tía - Đông lạnh

Nấm gan bò tía - Đông lạnh

1,500,000₫

1,700,000₫

6%
 Nấm kê tùng - Đông lạnh

Nấm kê tùng - Đông lạnh

1,499,000₫

1,600,000₫