Phương thức thanh toán

1. Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng

1.1 STK: 0951004193363

      Tên tài khoản: Nguyễn Văn Thụ.

       Ngân Hàng: Ngân hàng Vietcombank Lào Cai

1.2 STK: 37510000379395

      Tên tài khoản: Nguyễn Văn Thụ.

       Ngân Hàng: Ngân hàng BIDV Lào Cai

1.3 STK: 101004849629

      Tên tài khoản: Nguyễn Văn Thụ.

       Ngân Hàng: Ngân hàng Vietinbank Hai Bà Trưng

2. Thanh toán khi giao hàng.